IMAGE 23 ต.ค. 2563 | มอ.ว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
Sunday, 25 October 2020
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันนี้ (23 ต.ค. 63) ณ... Read More...
IMAGE 23 ก.ย. 2563 | รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Sunday, 25 October 2020
วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารนำโดย รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้รับใบอนุญาต และนายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คณะครูผู้สอน... Read More...
IMAGE 1 ก.ย. 2563 | กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์
Thursday, 01 October 2020
วันพฤหัสบดีที่ 1​ ตุลาคม 2563​ห้องเรียนจีนศึกษา โดยนักเรียนห้อง​ม.1/1 เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวประวัติความเป็นมาของวันไหว้พระจันทร์ Read More...
Prev Next

AI for All อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาครูผู้สอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์

29-09-2020 Hits:121 News Slide Super User - avatar Super User

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 1. นายวินัย รัตนพล 2. นางปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์ 3. นายธนาดล คงทอง 4. นายวีระวัฒน์ วงศ์เมฆ 5. นางสาววารีรัตน์ อำพรัตน์ 6. นายวันชัย สามสุวรรณ 7. นางสาวสุภาวดี น้อยผา และ 8. นายพิพัฒนชัย ขุนทอง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “AI for All อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาครูผู้สอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์” ครั้งที่ 1 : วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563ครั้งที่ 2 : วันที่ 5 และ 7 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3 : วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563

Read more

พิธีไหว้ครู “อุรุน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู” ประจำปี 2563

13-09-2020 Hits:621 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “อุรุน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู” ประจำปี 2563 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ ผู้คอยประสิทธิ์วิชาความรู้ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

Read more

ประมวลภาพกิจกรรม “วมว. พบนักวิจัย”

04-09-2020 Hits:244 News Slide Super User - avatar Super User

ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ทางโครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วมว. พบนักวิจัย” หัวข้อเส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

Read more

บริษัทไอคิทเช่น คาเทอริ่ง จำกัด มอบเครื่องอบ OZZON Virus Buster ให้กับทางโรงเรียน

02-09-2020 Hits:201 News Slide Super User - avatar Super User

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. คุณอังสนา ทิพย์พะยอม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอคิทเช่น คาเทอริ่ง จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ นายสุชาติ สุขะพันธ์ เพื่อมอบเครื่องอบ OZZON Virus Buster รุ่น OZ-300 จำนวน 10 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

Read more

มอ.ว เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

28-08-2020 Hits:188 News Slide Super User - avatar Super User

ด้วยวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30-11:00 น.นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี,สาขาฟิสิกส์และสาขาชีววิทยา) และอุปกรณ์ช่วยสอนประเภทโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12-08-2020 Hits:413 News Slide Super User - avatar Super User

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิริอายุ 88 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25-07-2020 Hits:644 News Slide Super User - avatar Super User

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

Read more

ผอ.สุชาติ สุขะพันธ์ รับมอบแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ จาก มอ. เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

06-05-2020 Hits:827 News Slide Super User - avatar Super User

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ  สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนรับแอลกอฮอล์ จำนวน 80 ลิตรและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 57 ลิตร

Read more

กิจกรรมประจำวันที่ 20 ม.ค. 2563

03-03-2020 Hits:626 News Slide Super User - avatar Super User

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดงาน เปิดโลกวิชาการ มอ.ว. ครั้งที่ 13โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายกว่า 30 ฐานกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

Read more