IMAGE การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
Wednesday, 27 April 2022
เมื่อวันอังคาร ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Read More...
IMAGE อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ATK โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Wednesday, 08 December 2021
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ATK โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Read More...