IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 1 ส.ค. 2563
Saturday, 01 August 2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (โครงการห้องเรียน วมว.) ในระหว่างวันที่ 1-2 และ 8-9 สิงหาคม... Read More...
IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 20 ม.ค. 2563
Tuesday, 03 March 2020
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดงาน เปิดโลกวิชาการ มอ.ว. ครั้งที่ 13โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายกว่า 30 ฐานกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 17 ม.ค. 2563
Tuesday, 03 March 2020
กิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอกิจกรรม English Friday ในหัวข้อ “การให้” “...คุณธรรม... Read More...
Prev Next

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25-07-2020 Hits:268 News Slide Super User - avatar Super User

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

Read more

ผอ.สุชาติ สุขะพันธ์ รับมอบแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ จาก มอ. เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

06-05-2020 Hits:573 News Slide Super User - avatar Super User

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ  สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนรับแอลกอฮอล์ จำนวน 80 ลิตรและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 57 ลิตร

Read more

กิจกรรมประจำวันที่ 20 ม.ค. 2563

03-03-2020 Hits:413 News Slide Super User - avatar Super User

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดงาน เปิดโลกวิชาการ มอ.ว. ครั้งที่ 13โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายกว่า 30 ฐานกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

Read more

รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” 2563

26-02-2020 Hits:501 News Slide Super User - avatar Super User

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้อำนวยการสุชาติ สุขขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่คุณครูที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2563 ประเภท รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

Read more

พิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรม จังหวัดนครราชสีมา

11-02-2020 Hits:451 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์  จัดให้มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อร่วมกันไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชศรีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

04-02-2020 Hits:458 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ก.พ. 2563 ผอ.สุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครู ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563

Read more

PSU-WIT HALF Marathon

03-02-2020 Hits:506 News Slide Super User - avatar Super User

Read more

ผลงานโครงงานนักเรียน ระดับชั้น ม.5

06-12-2019 Hits:623 News Slide Super User - avatar Super User

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 : YSC2020 จำนวน 2 โครงงาน โดยโครงงานดังกล่าว ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน ระดับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับทุนพัฒนาผลงานรอบแรก 3,000 บาท

Read more

มอ.ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล”

06-12-2019 Hits:487 News Slide Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” “MIDL Medai , Information and Digital Literacy” โดยวิทยากร คือ คุณโตมร อภิวันทนากร และทีมงาน ให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน

Read more