IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 15 ก.ย. 2563
Wednesday, 16 September 2020
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมขึ้น ตั้งแต่ช่วงวันที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งในปีนี้ตรงกับ... Read More...
IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 28 ส.ค. 2563
Friday, 28 August 2020
ด้วยวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30-11:00 น.นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์... Read More...
IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 20 ส.ค. 2563
Thursday, 27 August 2020
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ร่วมกับโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา... Read More...
Prev Next

พิธีไหว้ครู “อุรุน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู” ประจำปี 2563

13-09-2020 Hits:390 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “อุรุน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู” ประจำปี 2563 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ ผู้คอยประสิทธิ์วิชาความรู้ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

Read more

ประมวลภาพกิจกรรม “วมว. พบนักวิจัย”

04-09-2020 Hits:73 News Slide Super User - avatar Super User

ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ทางโครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วมว. พบนักวิจัย” หัวข้อเส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

Read more

บริษัทไอคิทเช่น คาเทอริ่ง จำกัด มอบเครื่องอบ OZZON Virus Buster ให้กับทางโรงเรียน

02-09-2020 Hits:62 News Slide Super User - avatar Super User

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. คุณอังสนา ทิพย์พะยอม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอคิทเช่น คาเทอริ่ง จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ นายสุชาติ สุขะพันธ์ เพื่อมอบเครื่องอบ OZZON Virus Buster รุ่น OZ-300 จำนวน 10 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

Read more

มอ.ว เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

28-08-2020 Hits:58 News Slide Super User - avatar Super User

ด้วยวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30-11:00 น.นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี,สาขาฟิสิกส์และสาขาชีววิทยา) และอุปกรณ์ช่วยสอนประเภทโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12-08-2020 Hits:259 News Slide Super User - avatar Super User

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิริอายุ 88 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25-07-2020 Hits:484 News Slide Super User - avatar Super User

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

Read more

ผอ.สุชาติ สุขะพันธ์ รับมอบแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ จาก มอ. เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

06-05-2020 Hits:668 News Slide Super User - avatar Super User

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ  สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนรับแอลกอฮอล์ จำนวน 80 ลิตรและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 57 ลิตร

Read more

กิจกรรมประจำวันที่ 20 ม.ค. 2563

03-03-2020 Hits:480 News Slide Super User - avatar Super User

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดงาน เปิดโลกวิชาการ มอ.ว. ครั้งที่ 13โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายกว่า 30 ฐานกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

Read more

รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” 2563

26-02-2020 Hits:571 News Slide Super User - avatar Super User

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้อำนวยการสุชาติ สุขขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่คุณครูที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2563 ประเภท รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

Read more