IMAGE กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
Thursday, 22 July 2021
กำหนดการประกวดร้องเพลงลูกกรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป... Read More...
IMAGE กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
Thursday, 22 July 2021
กำหนดการประกวดร้องเพลงลูกกรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรภัทร พุทธวาศรี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
Sunday, 18 July 2021
ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรภัทร พุทธวาศรี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ผ่านการสอบคัดเลือกค่ายฝึกอบรม เป็นตัวแทนการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ Read More...