ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

Display # 
Title Author Hits
ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565 Written by Super User 263
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Written by Super User 5886
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูแนะแนว 1 อัตรา) Written by Super User 120
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 493
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน Written by Super User 465
ระบบมอบตัวออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 Written by Super User 2654
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูภาษาจีน 1 อัตรา) Written by Super User 2280
กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Written by Super User 1080
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการ วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2565 Written by Super User 1696
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูฟิสิกส์ 1 อัตรา) Written by Super User 831
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 และกลุ่มทดสอบ ป.5, ม.2 ประจำปีการศึกษา 2565 Written by Super User 10986
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่ และแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ Written by Super User 2955
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (แม่บ้านหอพัก 1 อัตรา) Written by Super User 946
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2565 Written by Super User 9799
ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองและครู คนที่9 Written by Super User 1846
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา) Written by Super User 995
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดเรียนภาคเรียนที่2/2564 วันที่ 1 พ.ย. 2564 Written by Super User 1326
ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนจีนศึกษา ฐานวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2565 Written by Super User 1984
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์) Written by Super User 1077
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Written by Super User 1226
ประชาสัมพันธ์ มาตรการเยียวยาโควิดช่วยเหลือค่าเทอมแก่นักเรียนของรัฐบาล Written by Super User 1031
ขั้นตอนการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 Written by Super User 5911
กำหนดการการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 Written by Super User 6525
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ถึงวันที่ 17 ก.ย. 2564 Written by Super User 1843
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 Written by Super User 33335
ถ่ายทอดสดการประกวดโครงงาน STEM PROJECT FAIR 2021 (19/8/21) Written by Super User 1244
ถ่ายทอดสดการบรรยาย วันที่ 19 สิงหาคม 2564 | PSU.Wit Science Week in New Normal 2021 Written by Super User 490
ถ่ายทอดสดการบรรยาย วันที่ 18 สิงหาคม 2564 | PSU.Wit Science Week in New Normal 2021 Written by Super User 452
ถ่ายทอดสดพิธีเปิด และการบรรยาย วันที่ 17 สิงหาคม 2564 | PSU.Wit Science Week in New Normal 2021 Written by Super User 470
ถ่ายทอดสดการประกวดโครงงาน STEM PROJECT FAIR 2021 (17/8/21) Written by Super User 541
PSU.WIT SCIENCE WEEK EP.2 (17 - 19 August 2021) Written by Super User 1877
PSU.WIT SCIENCE WEEK EP.1 (10 - 13 August 2021) Written by Super User 874
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 701
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 805
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูฟิสิกส์ และครูคณิตศาสตร์) Written by Super User 794
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1325
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน (ครูภาษาอังกฤษ และแม่บ้าน) Written by Super User 798
มอ.ว เลื่อนเปิดเรียนที่โรงเรียนเป็น วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง Written by Super User 1507
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูฟิสิกส์ 2 อัตรา และครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา) Written by Super User 917
มอ.ว ขยายการสอน Online ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 Written by Super User 2405
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานหลายอัตรา Written by Super User 1340
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์) Written by Super User 776
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูภาษาอังกฤษ) Written by Super User 863
ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 Written by Super User 4033
มอ.ว ขยายการสอน Online Written by Super User 3315
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูฟิสิกส์) Written by Super User 1239
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ตำแหน่งแม่บ้านหอพัก และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) Written by Super User 818
การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 Written by Super User 1755
ประชาสัมพันธ์ รหัสเข้าชั้นเรียน (Classroom Code) Written by Super User 4727
PSUWIT Journal ฉบับปฐมฤกษ์ (พ.ค.64) Written by Super User 1817
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Written by Super User 4778
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 Written by Super User 4205
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์ ครูชีววิทยา และเจ้าหน้าที่ชีววิทยา) Written by Super User 1584
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และรหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom ม.1 ม.4 Written by Super User 4977
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 8767
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง Written by Super User 2218
การปฐมนิเทศ ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา2564 Written by Super User 1966
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการมอบตัว และปฐมนิเทศ Written by Super User 11364
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์) Written by Super User 2105
ประกาศผลการสอบรอบสอง โครงการ วมว. ม.4 ปีการศึกษา 2564 Written by Super User 4057
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล) Written by Super User 2001
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 Written by Super User 49746
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 2961
กำหนดการสอบรอบสอง โครงการ วมว. Written by Super User 4166
ประกาศเลขที่นั่งสอบ รหัสประจำตัวสอบ และสนามสอบ ปีการศึกษา2564 Written by Super User 12962
กำหนดเปิดเรียน Onsite แบบเหลื่อมเวลา ในวันที่ 18 มกราคม 2564 Written by Super User 2488
ประกาศเลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียน ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 Written by Super User 1807
ประกาศเลื่อนการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Written by Super User 7944
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 Written by Super User 2146
ประกาศผลสอบ วมว ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) Written by Super User 8558
ประกาศเลขที่นั่งสอบ​ รหัสประจำตัวสอบ​ และสนามสอบ ปีการศึกษา 2564 Written by Super User 8609
เชิญชวนบุคลากรและนักเรียน บริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 Written by Super User 1731
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ประกาศหยุดเรียนวันที่ 2 ธันวาคม 2563 Written by Super User 1017
ประชาสัมพันธ์สถานที่สอบ โครงการ วมว. (รอบแรก) Written by Super User 1777
แถลงการณ์โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 1835
มอ.ว เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา2564 Written by Super User 33988
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์) Written by Super User 3864
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน Written by Super User 1994
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูฟิสิกส์) Written by Super User 1573
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครครูประจำการ 1 อัตรา Written by Super User 1753
PSU.Wit New Normal Written by Super User 2246
มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูฟิสิกส์) Written by Super User 1885
การปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 2138
แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน (การพบครูที่ปรึกษาออนไลน์) Written by Super User 1832
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 Written by Super User 4234
ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง ม.1 ม.4 เข้าร่วมไลน์ เพื่อรับทราบข่าวสารของโรงเรียน Written by Super User 2863
สารจากผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 2352
ระบบมอบตัวออนไลน์ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 18198
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ วมว. (รอบสอบ) ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 4249
มอ.ว ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) Written by Super User 3794
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูดนตรีสากล Written by Super User 1505
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูภาษาไทย Written by Super User 2069
PSU-WIT HALF Marathon Written by Super User 1266
เอกสารยื่นยันสิทธิ์ นักเรียนรายงานตัววันที่ 12-13 ก.พ. 2563 Written by Super User 1390
ประกาศผลการทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2 และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มทดสอบความรู้) Written by Super User 10397
เอกสารสำหรับกลุ่มนักเรียนสำรอง ม.1 และม.4 Written by Super User 2397
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน มอ.ว ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 41054
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 9728
ประชาสัมพันธ์เหตุขัดข้องในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน​ Written by Super User 1896
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 Written by Super User 10030
มอ.ว ขยายการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2562 Written by Super User 6487
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครครูดนตรีสากล Written by Super User 2561
มอ.ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 40244
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูดนตรีสากล) Written by Super User 2436
รับสมัครโครงการ วมว. 2563 Written by Super User 5949
มอ.ว ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บัญชี) Written by Super User 1736
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บัญชี) Written by Super User 1654
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสังคมฯ/ครูวิทยาศาสตร์) Written by Super User 2590
มอ.ว รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์) Written by Super User 2644
เอกสารสำหรับการรายงานตัวนักเรียนกลุ่มกรณีพิเศษ Written by Super User 2549
ประกาศผลคะแนน นักเรียนกลุ่มทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 7287
ดาวห์โหลดเอกสาร (นักเรียนกลุ่มสำรอง) จากการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 4482
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" Written by Super User 2725
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 34934
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 7362
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" Written by Super User 2982
มอ.ว ประกาศรหัสประจำตัวผู้สอบนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 12602
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 3726
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 2919
มอ.ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Written by Super User 61004
องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 5429
SCIENCE WEEK 2018 สวนสนุกวิทยาศาสตร์ Written by Super User 2397
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 7660
มอ.ว กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 3169
พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Written by Super User 2047
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 2929
ประกาศผล วมว รอบสอง Written by Super User 6204
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และกลุ่มทดสอบความรู้ Written by Super User 20326
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 30646
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ วมว. (รอบแรก) 2561 Written by Super User 11746
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ Written by Super User 10832
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 8900
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน Written by Super User 21719
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Written by Super User 4354
มอ.ว เปิดรับสมัครครูประจำการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Written by Super User 2138
รับสมัครคัดเลือกครูสาขาสุขศึกษาฯ และครูสาขาคณิตศาสตร์ Written by Super User 1990
มอ.ว รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ Written by Super User 2057
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 เพิ่มเติม Written by Super User 2235
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 1840
รับสมัครครูฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา Written by Super User 1923
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูสาขาชีววิทยา) Written by Super User 1864
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 2012
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 รอบที่ 2 Written by Super User 2312
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 2560 Written by Super User 2164
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน 7 อัตรา Written by Super User 2206
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 2393
ประเมินครูผู้สอน โดยนักเรียน Written by Super User 5940
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สำหรับกลุ่มทดสอบความรู้ Written by Super User 11716
ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 18858
รับสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 15581
มอ.ว เปิดรับสมัครบุคลากร ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 4473
เอกสาร รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ มอ.ว Written by Super User 3522
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2559 (ป.5 และม.2) Written by Super User 10749
ผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 41555