1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน Onsite (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564)

>> ตารางเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 (แก้ไข ณ วันที่12 ก.พ. 2564) Hot news


ตารางเรียน Onsite ระหว่างวันที่ 18 - 29 ม.ค. 2564

>> ตารางเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6


ตารางเรียนรูปแบบปกติ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 (ตารางเรียนเดิม)

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6