ประชาสัมพันธ์สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2563

 หัวข้อสัมมนา   

- ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากแท่งแก้ว >> บทคัดย่อ

- วัสดุกันกระแทกจากไฟเบอร์กลาสผสมยางพารา >> บทคัดย่อ

- การบำบัดและใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในการผลิตแหนแดง
 >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยแข็งฮาลูมี่รสต้มยำจากนมแพะ
 >> บทคัดย่อ

- ผลของการะบวนการให้ความร้อนต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของน้ำนมข้าวโพดม่วง
 >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อบดจากพืช 
 >> บทคัดย่อ

- การเปรียบเทียบน้ำมะพร้าวยูเอชที กับน้ำมะพร้าวสดต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของแคร์รอต
   Daucus carota L. ในหลอดทดลอง  >> บทคัดย่อ

- การศึกษาและพัฒนากรรมวิธีการบ่มมะม่วงเพื่อบรรจุกระป๋อง  >> บทคัดย่อ

                   

                                                                                       >>       หัวข้อสัมมนา ที่ผ่านมา    <<