ประชาสัมพันธ์สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2563

 หัวข้อสัมมนา   

- การพัฒนาล้อยางลมเสริมชั้นโฟมยาง >> บทคัดย่อ

- แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าพกพา >> บทคัดย่อ

- การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้าแบบบังคับการไหลเพื่อใช้ทำ
  ความสะอาดโรงปศุสัตว์ทดแทนสารเคมี >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาเต้าหู้นมสดเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอผง
 >> บทคัดย่อ

- การกระตุ้นถ่านที่ได้จากกากของรำข้าวด้วยไอน้ำและการประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกริยา
 >> บทคัดย่อ

- โฟมPP-TPS ใช้น้ำเป็นสารช่วยฟูทางกายภาพ 
 >> บทคัดย่อ

- การรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่หายากเพื่อการอนุรักษ์ในเขตพื้นที่เชียงใหม่  >> บทคัดย่อ

- ผลของการเสริมสาหร่ายมงกุฏหนามต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนมะเขือเทศ  >> บทคัดย่อ

                   

                                                                                       >>       หัวข้อสัมมนา ที่ผ่านมา    <<