ดูวีดีโอย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารการเรียน โครงการห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสาร 2 ทาง

โครงการความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา


  

    >>
 ห้องเรียนทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    >> ห้องเรียนทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

    >> ห้องเรียนทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6