เปิดรับสมัคร โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน

วัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560)

ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.-27 พ.ค.58

สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดก่อนสมัครได้ที่

https://www.afsglobal.org/tha-admission/OnlineApplication/Portal13/Login.aspx

เเละสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://www.afsthailand.org/
หลังจากนั้นให้นำใบสมัครเเละชำระเงินจำนวน 230 บาทได้ที่ห้องคลินิกภาษาอังกฤษ


 ***หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร เบอร์โทรศัพท์ 02
980 1002-6 ต่อ 502-509