มอ.ว เข้าร่วมแข่งขันโครงงาน ในรายการ SKYSEF2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น

page

วันที่ 6-9 ส.ค. 2562 ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ในรายการ Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum (SKYSEF2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกอบด้วย 5 ประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา (เกาะกวม) อิตาลี ไต้หวัน และไทย รวม 16 โรงเรียน

ประเภทการแข่งขัน
Poster Session A : แบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบคัดเลือกจากการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อคัด 4 ทีม เข้าสู่รอบ Oral Presentation มีโครงงานเข้าร่วม จำนวน 32 โครงงาน
Poster Session B : เป็นการแข่งขันการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และตัดสินตามคะแนนจากคณะกรรมการ มีโครงงานเข้าร่วม จำนวน 30 โครงงาน
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้ส่งโครงงาน ประกอบด้วย โครงงาน 3 กลุ่ม
1. โครงงาน ไม้เท้าผู้พิการทางสายตา ประเภท Poster Session A
นางสาวกัลยกร สมัคราษฎร์
นางสาวสุทธญา เพ็ญเขียว
2. โครงงาน ความแปรปรวนทางพันธุกรรมยุงก้นปล่อง สกุล Anopheles ประเภท Poster Session A
นายชนสิษฏ์ เหลืองอร่าม
3. โครงงาน ถ่านกัมมันต์เม็ดบีดส์ ประเภท Poster Session B
นายพชร ลิขิตปัญญโชติ
โดยมีครูผู้ดูแล 2 คนคือ
1.ครูปทุมพร พิบูลย์ผล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
2.ครูธนาดล คงทอง ครูประจำการสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

รายละเอียดการแข่งขัน
วันที่ 6 ส.ค.2562 กิจกรรมการนำเสนอ รอบที่1 (Poster Session A)
ช่วงบ่าย เริ่มต้นด้วยพิธีเปิด และการนำเสนอของนักเรียน

ช่วงค่ำ เป็นการประกาศผลของกลุ่มที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 4 กลุ่ม เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบ Oral Presentation ในวันที่ 7 ส.ค.2562 (ช่วงเช้า)
แต่ต่อด้วยการแสดงของนักเรียนแต่ละประเทศ


วันที่ 7 ส.ค.2562 กิจกรรมการนำเสนอ Oral Presentation และการนำเสนอ Poster Session B
ช่วงเช้า กิจกรรมการนำเสนอ Oral Presentation
ช่วงบ่าย การนำเสนอ Poster Session B

วันที่ 8 ส.ค. 2562 กิจกรรม Workshop และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Shizuoka Institute of Science and Technology (SIST)
เริ่มต้นด้วยกิจกกรม International Joint Project โดยแบ่งนักเรียนไปทำกิจกรรมทั้งหมด 5 Topic ได้แก่
Topic C : Natural sunlight and architectual planning
Topic D : Measurement of activity for protease in Japanese fermented soy bean “Natto”
Topic E : A chemical experiment to understand starc digestion and adsorption in your body
Topic F : Embedding IoT devices into Rube Goldberg machines
Topic G : Think about the design of a plastic bottle

สำหรับคุณครู มี teacher’s session พูดคุยเรื่องการจัดการเรียนรู้ของประเทศต่าง ๆ ที่มาในงานนี้
รวมถึงมีตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน และให้คุณครูแต่ละกลุ่มร่วมอภิปราย และนำเสนอ
ทางกลุ่มได้พูดคุยในหัวข้อ How did we approach a scientific topic? ซึ่งทางกลุ่มประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ได้พูดคุยเกี่ยวกับที่มาของหัวข้อการทำวิจัย/โครงงาน จะมาจากความสนใจของตัวนักเรียนและครูที่ให้คำแนะนำ โดยสิ่งเหล่านั้นส่วนใหญ่มาจากสิ่งรอบๆตัว เทคโนโลยี และทรัพยากรที่มีอยู่ ที่จะสามารถนำไปสู่การเกิดงานวิจัย/โครงงาน

วันที่ 9 ส.ค. 2562 กิจกรรมกลุ่ม นร. สรุปงานที่ได้จากกิจกรรม International Joint Project และนำเสนอ
ช่วงเช้า สรุปงานที่ได้จากกิจกรรม International Joint Project โดยนักเรียนแยกกลุ่ม พร้อมเขียนสรุปในรูปแบบ Infographic ลงในกระดาษ

ช่วงบ่าย นักเรียนทุกกลุ่มนำเสนอผลงานที่ได้จากการสรุปกิจกรรม International Joint Project เพื่อแลกเปลียนเรียนรู้

หลังจากนำเสนอ นักเรียนและครูเข้าร่วมฟังประกาศผลการแข่งขัน และพิธีปิด

ช่วงเย็น นักเรียนและครูแต่ละประเทศเดินกลับ