ขอแสดงความยินดีกับรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2563

page

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้อำนวยการสุชาติ สุขขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่คุณครูที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2563 ประเภท รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ดังนี้
1.คุณครูชไมภรณ์ เฉลิมวรรณ
2.คุณครูอภิญญา เนตรลำภู
3.คุณครูธนาดล คงทอง
4.คุณครูพัชรวัฒน์ เกรียงไกรวรกิจ
5.คุณครูตุติพร บรรจงธุระการ
6.คุณครูกฤษฏิ์ โพชนุกูล
7.คุณครูฐิติพร ศรีมาลา
8.คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู
9.คุณครูสมพร แก้วเพชร

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-3/1258-2563#sigFreeId1e88b565b6