Display # 
Title Published Date
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 04 October 2018
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ SKYSEF2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น 10 September 2018
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" 31 August 2018
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 30 August 2018
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ตลอดหลักสูตร 29 August 2018
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้การเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียนระดับภาคใต้ ครั้งที่3 29 August 2018
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560 สู่รั้วมหาวิทยาลัย 28 August 2018
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 (WRO2018) 17 July 2018
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน มอ.ว 03 March 2018
รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 11 January 2018