Display # 
Title Published Date
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ 19 December 2017
การแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทย 15 November 2017
รางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปี 2560 03 October 2017
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 06 September 2017
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับภาคใต้ 06 September 2017
1st prize oral presentation 06 September 2017
มอ.ว คว้ารางวัลโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO2017 ระดับภูมิภาค ภาคใต้ 02 September 2017
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้คะแนน Admission อันดับ 4 ของประเทศ 15 June 2017
มอ.ว ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) 27 May 2017
กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 7 20 May 2017