กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 วันที่ 1-5 ต.ค. 2562

>> ประมวลภาพกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4   ระหว่างวันที่ 1-5 ต.ค. 2562