กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 วันที่ 7-11 ต.ค. 2562

>> ประมวลภาพกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5   ระหว่างวันที่ 7-11 ต.ค. 2562