มอ.ว ต้อนรับคณะดูงานจาก จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

221162 resize

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ นำโดย รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้รับใบอนุญาต ผอ.สุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาด้านวิชาการและการต่างประเทศ คุณครูสิริลักษณ์ ตันชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะครู ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะผู้บริหารฯ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์