กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน

241162 resize

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  คณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชาวบ้านชุมชนหัวเขา เทศบาลสิงหนคร ภาคีคนรักสงขลา สงขลาสเตชั่น และโรตารีสงขลา ด้วยการร่วมกันพัฒนา ดูแลความสะอาด กวาดและเก็บขยะ ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขตชุมชน