มอ.ว จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ "หุ่นยนต์ระดับกลาง"

140962 resize

วันที่ 14 กันยายน 2562 เครือข่าย AU17 ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ "หุ่นยนต์ระดับกลาง" (ป.1-ป.6) ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ทั้งนี้ได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมเป็นกรรมการด้วย
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนแสงทองวิทยา
โดยผลการคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนแสงทองวิทยา ที่ได้เป็นตัวแทนของเครือข่าย AU17