กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และการแข่งขัน มอ.ว.วิชาการ (แข่งขันภายใน)

>> ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และการแข่งขัน มอ.ว.วิชาการ (แข่งขันภายใน) วันที่ 26 มกราคม 2561