พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 พ.ค. 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 24 พ.ค. 2561   ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  >> ประมวลภาพ