กิจกรรมบูรณาการ ม.1 ปีการศึกษา 2561

 imgHomepage

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพึ่งพาตนเอง"

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนได้ศึกษาและสามารถปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลุ่มสาระ 8 วิชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยดูจากการไปศึกษา กิจกรรมบูรณาการ
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ประกอบด้วยฐานกิจกรรม 6 ฐานกิจกรรม ดังนี้
1. ฐานบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ฐานการทำไข่เค็มต้มยำ/ไข่เค็มใบเตย
3. ฐานการเตรียมภาชนะปลูก การผสมวัสดุปลูก
4. ฐานปลูกผัก 6 ชนิด
5. ฐานขยายพันธุ์พืช
6. ฐานเรียนรู้บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-4/905-rrrr#sigFreeId6c9efb51f6

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-4/905-rrrr#sigFreeId927d6efff5