การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8

 root

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (The 8th PSU.WIT ROBOTICS AND VOTECH COMPETITION)

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีกรรมการจากภายนอก ได้แก่ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และผู้ปกครองจากสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองฯ มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำเซตอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้

 

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อภารกิจ “Emergency Rescue Service Robot (หุ่นยนต์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน)

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม.1/1

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ห้อง ม.1/3

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ห้อง ม.1/4

-          รางวัลชมเชย ได้แก่ ห้อง ม.1/2, ม.1/5 และ ม.1/6

m1 1

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อภารกิจ “Disaster Service Robot (หุ่นยนต์บริการผู้ประสบภัย)

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม.2/5

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ห้อง ม.2/6

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ห้อง ม.2/1

-          รางวัลชมเชย ได้แก่ ห้อง ม.2/2, ม.2/3 และ ม.2/4

m2 1

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การแสดงบทบาทสมมติ หัวข้อ “หุ่นยนต์และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม”

-          รางวัลชมเชย ได้แก่ ห้อง ม.3/2, ม.3/3 และ ม.3/4

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ห้อง ม.3/5

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ห้อง ม.3/1

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม.3/6

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทำเซตอาหารเพื่อสุขภาพ

-          รางวัลชมเชย ได้แก่ ห้อง ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/6 และ ม.4/8

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ห้อง ม.4/7

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ห้อง ม.4/5

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม.4/4

m4 1

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันหุ่นยนต์ภารกิจ “Carbon Neutrality”

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม.5/4

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ห้อง ม.5/3

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ห้อง ม.5/4

-          รางวัลชมเชย ได้แก่ ห้อง ม.5/1, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7 และ ม.5/8         

m5 1


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)