การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

m2 1

หัวข้อภารกิจ “Disaster Service Robot (หุ่นยนต์บริการผู้ประสบภัย)
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม.2/5
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ห้อง ม.2/6
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ห้อง ม.2/1
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ห้อง ม.2/2, ม.2/3 และ ม.2/4

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-4/928-8-2#sigFreeId6906710b42


 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) 


 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)