การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

m4 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทำเซตอาหารเพื่อสุขภาพ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ห้อง ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/6 และ ม.4/8
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ห้อง ม.4/7
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ห้อง ม.4/5
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม.4/4

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-4/931-8-4#sigFreeIdfacbe5a1bc


 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)