ประมวลภาพ "The 21st Hong Kong Youth Science & Technology Innovation Competition (STIC)" (30-31 มี.ค. 62)

การแข่งขัน "1st International STEMathon 2019"

ประมวลภาพ "1st International STEMathon 2019" (28-29 มี.ค. 62)

page1