Display # 
Title Published Date
กิจกรรมบูรณาการ ม.4 ปีการศึกษา 2561 30 January 2019
PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community" 08 January 2019
กิจกรรมบูรณาการ ม.1 ปีการศึกษา 2561 03 January 2019
กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 25 December 2018
กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 20 December 2018
กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 20 December 2018
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ได้รับมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0 05 December 2018
มอ.ว เข้าร่วมงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 04 December 2018
การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 05 November 2018
เครือข่าย AU17 ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ "หุ่นยนต์ระดับกลาง" 05 November 2018
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี PSU.WIT GAME ประจำปี 2561 05 July 2018
งานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ 08 June 2018
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2561 (ชุดที่ 2) 04 June 2018
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2561 (ชุดที่ 1) 04 June 2018
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 พ.ค. 2561 24 May 2018
ประมวลภาพค่ายจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย. 61 02 May 2018
ประมวลภาพกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ ชั้นม.1 ม.2 และ ม.5 23 February 2018
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือนักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 31-2 กุมภาพันธ์ 2561 06 February 2018
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และการแข่งขัน มอ.ว.วิชาการ (แข่งขันภายใน) 06 February 2018
ประมวลภาพกิจกรรมวันปีใหม่ 2561 03 January 2018