Display # 
Title Published Date
กิจกรรมวันปีใหม่ 2559 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 30 December 2015
ประมวลภาพสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2559 21 December 2015
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558 04 December 2015
กิจกรรมประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 26 November 2015
กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม ปีการศึกษา 2558 11 November 2015
กิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน 2558 25 September 2015
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 19 August 2015
กิจกรรมสดุดีพระคุณแม่และจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558 13 August 2015
กิจกรรมประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา 15 July 2015
PSU.WIT GAME ครั้งที่ 11 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 08 July 2015
โครงการตลาดนัดอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 23 June 2015
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทยปีการศึกษา๒๕๕๘ 18 June 2015
กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบเข็มแก่นักเรียนใหม่ปีการศึกษา2558 28 May 2015
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน"โครงการห้องเรียนทางไกลมูลนิธิชัยพัฒนา" 25 May 2015
กิจกรรมค่ายจริยธรรม ม.4 22 May 2015
กิจกรรมวันสงกรานต์ 10 April 2015
อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา มอ. ปัตตานี ศึกษาดูงานโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 03 April 2015
PSU WIT BYE NIGHT 8 th 31 March 2015
สัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2558 31 March 2015
มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 30 March 2015