พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

page

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิริอายุ 88 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุชาติ สุขะพันธ์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา