บริษัทไอคิทเช่น คาเทอริ่ง จำกัด มอบเครื่องอบ OZZON Virus Buster ให้กับทางโรงเรียน

page

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. คุณอังสนา ทิพย์พะยอม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอคิทเช่น คาเทอริ่ง จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ นายสุชาติ สุขะพันธ์ เพื่อมอบเครื่องอบ OZZON Virus Buster รุ่น OZ-300 จำนวน 10 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่นักเรียน ครูและบุคลากร ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อย่าง H1N1 หรือSARS ได้อย่างรวดเร็ว ในการนี้ทางโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ขอขอบพระคุณ คุณอังสนา ทิพย์พะยอม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอคิทเช่น คาเทอริ่ง จำกัด มา ณ ที่นี้