ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ "Youth Volunteer Awards"

260163 resize600

วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น3 ลาน Education Zone ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
เข้าร่วมโครงการ "Youth Volunteer Awards" (โครงการเยาวชนจิตอาสาแห่งชาติ ประจำปี 2563) เนื่องในวันจิตอาสาแห่งชาติ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเยาวชนด้านจิตอาสา และมอบรางวัลแก่กลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมจิตอาสาในทุกภูมิภาค