กิจกรรมแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

page

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเล่าเรื่องราว การถวายงาน และหลักทรงงาน 10 ประการ


ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนและผู้ตรวจการภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาส ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตามพระราชกรณียกิจ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

โดยท่านได้เข้าร่วมถวายงานโครงการในพระราชดำริ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 41 ปี และนอกจากนี้ ท่านยังได้เป็นบุคคลในภาพ ใน “โครงการตามหาบุคคลในภาพแห่งความจงรักภักดี 7 ภาพ” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม มาเล่าเรื่องราว การถวายงาน และหลักทรงงาน 10 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ร่วมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที แสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และร่วมทำกิจกรรมการแปลอักษร เป็นสัญลักษณ์หมายเลข 9