กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

page

ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “อุรุน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีที่ลูกศิษย์มีต่อคุณครู ผู้คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

 >> ประมวลภาพกิจกรรม 

โดยในช่วงเช้าเวลา ๐๖:๓๐ น. เป็นกิจกรรมสักการะพระบรมรูปพระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อถวายตัวเป็นลูกมอ.ว.ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้และพานธูปเทียน มอบแด่ครูที่ปรึกษา ต่อด้วยพิธีเจิมพานหนังสือโดยคุณครูสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนแก่นักเรียน และตัวแทนนักเรียนกล่าวความในใจต่อคุณครู บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ซาบซึ้งใจ

สุดท้ายเป็นพิธีประดับเข็มแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั้ว มอ.ว. และสิ้นสุดกิจกรรมด้วยการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครูในปีนี้