Display # 
Title Author Hits
อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครู ในหัวข้อ "Coding ทักษะอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่ 21" Written by Super User 102
Toyota Art Camp (หลักสูตร Line Sticker) Written by Super User 366
รางวัล STARS STEMS Workplace for Health Promotion Written by Super User 124
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2562 Written by Super User 211
มอ.ว จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ "หุ่นยนต์ระดับกลาง" Written by Super User 28
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการค่ายคิดมันส์ ทันสื่อ Written by Super User 988
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562 WRO2019 Written by Super User 279
Learning A.I. in action by case study Written by Super User 348
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เครือข่ายผู้ปกครองและครู 2562 Written by Super User 195
มอ.ว คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน RUTS Research Expo 2019 Written by Super User 161