Display # 
Title Author Hits
อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครู ในหัวข้อ "Coding ทักษะอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่ 21" Written by Super User 274
Toyota Art Camp (หลักสูตร Line Sticker) Written by Super User 547
รางวัล STARS STEMS Workplace for Health Promotion Written by Super User 289
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2562 Written by Super User 350
มอ.ว จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ "หุ่นยนต์ระดับกลาง" Written by Super User 164
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการค่ายคิดมันส์ ทันสื่อ Written by Super User 1669
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562 WRO2019 Written by Super User 502
Learning A.I. in action by case study Written by Super User 558
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เครือข่ายผู้ปกครองและครู 2562 Written by Super User 380
มอ.ว คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน RUTS Research Expo 2019 Written by Super User 323