กิจกรรมประจำวันที่ 4 ก.ค. 2562

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรมหน้าเสาธง มีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการที่จะออกไปจัดสถานที่อัฒจันทร์ ณ สนาม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้แต่ละคณะสี ไปจัดสถานที่ในช่วงบ่ายของวัน เพื่อให้นักเรียนและครูได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และดำเนินการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ช่วงบ่าย นักเรียนแต่ละคณะสี เตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมกีฬาสี ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ และมีความสุขกับกิจกรรมที่ทำ

040762resize