กิจกรรมประจำวันที่ 22 ก.ค. 2562

220762resize

เช้าวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คุณครูสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ พูดคุยกับนักเรียนซึ่งเป็นวันแรกของการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยให้นักเรียนทุกคนสงบนิ่ง ประมาณ 10 นาทีเพื่อฝึกทำสมาธิก่อนการสอบ และกำชับให้นักเรียนใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองทำข้อสอบอย่างเต็มที่รวมทั้งอวยพรให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบครั้ง
การสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สอบระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ตารางการสอบดังรายละเอียดต่อไปนี้
มัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันที่ 23 และ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
มัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 22, 24 และ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562