กิจกรรมประจำวันที่ 1 ส.ค. 2562

010862resize

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษาแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่นฉบับภาษาไทย” กับนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงเชิงปรากฏ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างและพัฒนาแบบทดสอบความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยรุ่นไทยอายุ 15-18 ปี ต่อไป