กิจกรรมประจำวันที่ 5 ส.ค. 2562

050862resize

เช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2562 คุณครูสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้พูดคุยกับนักเรียนเรื่องผลคะแนนการสอบกลางภาค และวิธีปฏิบัติตัวในการเปลี่ยนผลการเรียน (กรณีที่คะแนนสอบของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์) ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ของการเก็บโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นกฏระเบียบของโรงเรียน
จากนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการขึ้นมอบรางวัลแก่นักเรียนในการแข่งขันโครงการ 100 ปี โรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “มนุษย์วิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการ” ดังนี้
1.นายชัชนนท์ พรหมมี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “SKRU-HUSO Spelling Bee 2019”
2.นายเอกยศ บูรณะ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “SKRU-HUSO Spelling Bee 2019”
3.นางสาวอนัญญา โรจน์พิบูลสถิต, นางสาวอินนา ดิษฐะ, และนายกตัญญู ศิวาวุธ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “Multiple Word Champ”