กิจกรรมประจำวันที่ 7 ส.ค. 2562

070862resize

เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรียนเชิญผู้อำนวยการคุณครูสุชาติ สุขะพันธ์ มอบรางวัลแก่นักเรียนในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 (WRO2019 : World Robot Olympiad 2019 ) ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา