กิจกรรมประจำวันที่ 8 ส.ค. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรมหน้าเสาธง มีการซ้อมพิธีในกิจกรรมวันแม่ ที่จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยวันที่ 15 สิงหาคมจะเป็นการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึ่งให้นักเรียนแต่ละสายชั้นเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แข่งขันแฟนพันธ์แท้นักวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันแฟชั่นรีไซเคิล
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แข่งขัน Science show
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แข่งขัน Science song
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์
และในวันที่ 19 สิงหาคม เป็นการจัดนิทรรศการ Avenger Science week ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 เป็นการจัดขึ้นในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ จะเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมชมนิทรรศการในโรงเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2-4 เข้าร่วมชมนิทรรศการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมชมตลาดนัดหลักสูตร ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

080862resize