กิจกรรมประจำวันที่ 9 ส.ค. 2562

กิจกรรมในเช้าวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ตัวแทนผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ถวายพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นคุณแม่ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี โดยกิจกรรมในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช แสงวิเชียร ผู้ปกครองของเด็กชายศิระ แสงวิเชียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เป็นคุณแม่ประธาน หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีพระแม่ไทย" เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถัดมาเป็นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “หนึ่งเดียวคือแม่” โดยวง PSUWit Orchestra ได้ร่วมบรรเลงบทเพลงไพเราะตลอดกิจกรรม และในช่วงสุดท้ายลูก ๆ ได้มอบมาลัยแก่คุณแม่ทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธี

090862resize