กิจกรรมประจำวันที่ 16 ส.ค. 2562

1682019 resize

กิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอกิจกรรม English Friday ในหัวข้อ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเสียในหลายพื้นที่ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น และทรงห่วงใยพสกนิกรที่ต้องเผชิญในปัญหาดังกล่าว จึงพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศ โดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย