กิจกรรมประจำวันที่ 4 พ.ย. 2562

041162 resize

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้านี้ คุณครูกาญจน์ชิตา ช่วยบำรุงกุลศิริ ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562นี้ โดยปีนี้มีชื่อว่า “ทีปะวาริน ยลศิลป์ลอยกระทง” กิจกรรมที่จัดเกิดขึ้นมีดังนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประดิษฐ์กระทง และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกวดนางนพมาศ