กิจกรรมประจำวันที่ 7 พ.ย. 2562

071162 resize

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมการเต้นแอโรบิค ให้กับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นเวลา 20 นาที เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และในวันดังกล่าวเป็นวันที่ 2 ของกิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า ซึ่งในวันนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยการออกแบบการ์ตูนจากโปรแกรม ตามจินตนาการของนักเรียนเอง