กิจกรรมประจำวันที่ 13 ธ.ค. 2562

131262 resize

กิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอกิจกรรม English Friday ในหัวข้อ “Royal Speech : ปิดทองหลังพระ”
“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ... ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น ... แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย