กิจกรรมประจำวันที่ 6 ม.ค. 2563

060163 resize

เช้าวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ผอ.สุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้พูดคุยกับนักเรียน เรื่อง การยึดมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยให้นักเรียนพึงนำไปปฏิบัติทั้งต่อตนเอง และกับผู้อื่นในสังคม