กิจกรรมประจำวันที่ 13 ม.ค. 2563

130163 resize

เช้าวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 ผอ.สุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้พูดคุยกับนักเรียน เรื่อง การคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และแจ้งข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นดังนี้ วันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดงาน เปิดโลกวิชาการ โดยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในงานนี้ทุกคน ต่อด้วยงานเลี้ยงครบรอบ 15 ปี มอ.ว. และงานวิ่งที่ทางสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองและครูจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และ 2/5 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องในวันตรุษจีน โดยการแสดงชุดนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวความสำคัญของวันตรุษจีน และพิธีการต่าง ๆ