กิจกรรมประจำวันที่ 15 ม.ค. 2563

150163 resize

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 กิจกรรมหน้าเสาธงเกี่ยวกับวันตรุษจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติ ตำนาน และการเล่าเรื่องราวเกร็ดความรู้เล็กน้อย นำเสนอผ่านรูปแบบการแสดงที่น่าสนใจและสนุกสนาน รวมไปถึงการประกวด MR. & Miss China 2020 ที่จะส่งตัวแทนหนุ่มตี๋ สาวหมวย หน้าใสสไตล์จีนมาประกวดแข่งขันกันจากแต่ละห้อง โดยคุณครูอนุศรา สามสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นผู้ดูแลและผู้อยู่เบื้องหลังในการทำกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาจีนมากขึ้น สามารถนำภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นเทศกาลวันสำคัญที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับวัฒนธรรมตะวันออก กิจกรรมวันตรุษจีน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านวัฒนธรรมทางภาษาจีนและธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเทศกาลตรุษจีนเป็นการฉลองฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้นประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงไม่สามารถภทำการเกษตรได้ เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิ จึงจะสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติ ชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันสำคัญที่เรียกว่า "วันตรุษจีน"