กิจกรรมประจำวันที่ 17 ม.ค. 2563

กิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอกิจกรรม English Friday ในหัวข้อ “การให้”
“...คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม...” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2545
ในช่วงบ่ายคณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรม Ultra Performance : Mini Concert มีนักเรียนเข้าร่วมประกวดและให้กำลังใจเพื่อน ๆ กันอย่างคับคั่ง
170163 resize

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-7/1262-17-2563#sigFreeId48f09f2b05