กิจกรรมประจำวันที่ 19 ส.ค. 2563

190863 00

>> ประมวลภาพกิจกรรมตลอดวัน Hot news

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “ฝ่าวิกฤต COVID -19 ด้วยคณิต วิทย์และเทคโนโลยี” ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563

ซึ่งจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ทั้ง 2 กลุ่มจะสลับกันมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนกลุ่มละ 1 วัน โดยในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณโรงเรียนคือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 5 และ 6 ส่วนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 และ 4 จะเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยในวันที่นักเรียนหยุดอยู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันนี้นักเรียนจะต้องทำใบงานประกอบการฟังออนไลน์


ข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2563