กิจกรรมประจำวันที่ 28 ส.ค. 2563

ด้วยวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30-11:00 น.นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี,สาขาฟิสิกส์และสาขาชีววิทยา) และอุปกรณ์ช่วยสอนประเภทโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้แก่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ และโรงเรียนอิบตีดาวิทยา ในโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

280863 00

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-7/1326-280863#sigFreeId5c67e9503f