1 ก.ย. 2563 | กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์

011063 00

วันพฤหัสบดีที่ 1​ ตุลาคม 2563
​ห้องเรียนจีนศึกษา โดยนักเรียนห้อง​ม.1/1 เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวประวัติความเป็นมาของวันไหว้พระจันทร์