23 ต.ค. 2563 | มอ.ว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันนี้ (23 ต.ค. 63) ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำหรับวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ น้อยใหญ่นานัปการ พระองค์ทรงก่อตั้งระบบการประปา การไฟฟ้า ทรงพัฒนาระบบการขนส่งและสื่อสาร ทรงจัดสร้างโรงพยาบาล เพื่อรักษาประชาชนด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่ ทรงสถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรก ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของประเทศไทย ทรงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบเงินตรา โดยทรงริเริ่มการใช้ธนบัตร ทรงโปรดให้มีการเลิกทาส โดยใช้วิธีแบบค่อยเป็นค่อยไป ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่ทำให้คนไทยมีอิสรภาพพระองค์ทรงเป็นมหาราช ผู้ทรงพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียม นานาอารยประเทศ ในทุกด้าน ตราบจนทุกวันนี้

231063 00

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-7/1343-231063#sigFreeId8e5b67a22a